Motoryzacja

Zwężenia i remonty na drogach

Rosnąca ilość kierowców oraz pojazdów poruszających się po polskich drogach stanowią wyzwanie dla drogowej infrastruktury. Nie powinno więc dziwić, że często przeprowadzane są kontrole stanu nawierzchni dróg oraz doraźne remonty. Utrudnienia związane z remontami przy przebudowie węzłów komunikacyjnych dotykają wszystkich kierowców. Czy wiemy jednak, jak są one prowadzone?

Remonty jezdni – poprawa jakości jazdy i bezpieczeństwa użytkowników

Nawierzchnia jezdni narażona jest na szereg czynników, które bezpośrednio i pośrednio wpływają na jej stan i strukturę. W Polsce najczęściej mówi się o zmianach temperatury, które wpływają na pękanie wierzchnich i wewnętrznych warstw asfaltu na jezdni. Takie pęknięcia z czasem przeradzają się w dziury, które z kolei zagrażają bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego. Wysokie temperatury również są problemem – nagrzany asfalt staje się bardziej plastyczny, co z czasem może prowadzić do powstawania głębokich kolein. Aby poprawić komfort jazdy, takie elementy powinny być na bieżąco usuwane i naprawiane. Pomimo że remonty prowadzone są szybko, wpływają one na płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego – mówią specjaliści firmy nicrobase.pl.

Przygotowanie infrastruktury do remontu drogi

Przed rozpoczęciem faktycznych prac remontowych, konieczne jest zadecydowanie, w jaki sposób poprowdzony zostanie ruch na remontowanym odcinku jezdni. Możliwości jest kilka – droga może zostać całkowicie zamknięta – wymusza to konieczność poprowadzenia i oznakowania objazdów dla kierowców. Drugą opcją jest stworzenie ruchu wahadłowego – w tym przypadku jeden pas jezdni jest wyłączony z ruchu, a jazda odbywa się drugim pasem w obie strony, ruch regulowany jest przez sygnalizację świetlną. Trzecia możliwość to podzielenie jednego pasa jezdni na dwie części, by możliwe było przepuszczenie nim samochodów niemogących przejechać remontowanym odcinkiem jezdni.

Jakie znaki stosowane są podczas remontów?

Aby ruch pojazdów mógł odbywać się bezpiecznie podczas remontów, konieczne jest wykorzystanie znaków drogowych poziomych i pionowych. Poziome znaki to najczęściej żółte linie, które wyznaczają tymczasowy tor ruchu samochodów. Znaki pionowe, ustawione na podstawach drogowych, mogą być tablicami informacyjnymi, znakami nakazującymi ograniczenie prędkości czy też znakami ostrzegawczymi.

zobacz zobacz zobacz