Ciekawe

Tworzenie autonomicznej sieci kanalizacyjnej dla osiedli

Często planowanie nowych inwestycji wyprzedza dostęp do kanalizacji miejskiej. Może być to spowodowane kosztami przyłączenia lub niedawnymi zmianami w planie zagospodarowania przestrzeni. Stad konieczność stosowania rozwiązań zaspokajających potrzeby mieszkańców i chroniących jednocześnie środowisko. Takie systemy można aktywować pomocą bakterii do szamb.

Wybór modelu oczyszczalni ekologicznej

W związku z planowaną budową takiej sieci obiektów mieszkalnych warto dokonać kalkulacji, jakie modele oczyszczalni ekologicznych będą najlepiej spełniały swoje funkcje. W zależności od ilości działek i ich powierzchni można montować przydomowe oczyszczalnie lub jedna zbiorczą o większej pojemności z funkcją automatycznego nadzory nad procesami w niej występującymi. W wariancie wielu małych oczyszczalni preparaty do szamba oraz czynności nadzorujące muszą prowadzić właściciele posesji. Może być to uciążliwe i prowadzić do usterek, jeżeli nie będą dotrzymywane zalecane przez producenta terminy i dawki dozowania bakterii do szamb. Przy dużych inwestycjach warto wybrać tańszą zbiorczą oczyszczenie ścieków. Umiejscowiona jest ona na oddzielnej działce poza zabudowaniami, co ułatwia jej obsługę i wywóz nieczystości.

Zalety z wyboru ekologicznej oczyszczalnie

W związku z brakiem przyłączy do kanalizacji miejskiej wszystkie nieczystości muszą być wywożone przez specjalistyczne firmy posiadające pojazdy asenizacyjne. Opłata liczona jest od objętości, wiec stosując ekologiczne oczyszczalnie ścieków, można zmniejszy koszty obsługi. Stosując bakterie do szamba w takich instalacjach, część nieczystości jest filtrowana i odprowadzana jako woda do gleby. Preparaty do szamba likwidują dodatkowo przykre zapachy i ułatwiają instalację oczyszczalni w pobliżu budynków mieszkalnych.

Przy wyborze zbiorczego rozwiązania wszystkie te procesy wykonywane są automatyczne. Zasada działania jest podobna, różni się jedynie pojemnością zbiorników i dawkami, w jakich wsypywane są bakterie do szamba.

Ułatwienia w przyłączaniu nowych użytkowników

Aby takie oczyszczalnie mogły być stosowane, muszą mieć możliwość rozbudowy i podłączania nowych użytkowników. Duże zbiorcze oczyszczalnie zawsze projektowane są z zapasem mocy na przyjęcie kolejnych ścieków, więc wystarczy podłączyć nową nieruchomość do wewnętrznej sieci kanalizacyjnej zgodnie z projektem. W przypadku rozwiązań indywidualnych rozbudowa sieci wiąże się z montażem nowej oczyszczalni przy nowej nieruchomości.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z https://sklepekozet.pl/

https://carnivorous-plants.pl/taras-w-kazda-pogode-tajemnica-ogrzewaczy-gazowych/ https://emtec-group.com.pl/ogrzewacz-tarasowy-twoj-sprzymierzeniec-w-chlodne-dni/ https://greenrepublic.pl/parasol-ogrzewacz-gazowy-polaczenie-funkcji-i-estetyki/