Ciekawe

Na kim ciąży odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów BHP w firmie?

Mimo że przepisów, którym należy przestrzegać w firmie, jest bardzo wiele, warto pamiętać, że najczęściej tworze są one po to, by zapewnić maksimum bezpieczeństwa pracownikom, jak i pracodawcy. Bezwzględnie konieczne jest przestrzeganie ustalonych zasad BHP. Niestety interpretacja przepisów może być różna, uzależniona od wielu czynników. Jedno jednak jest pewne dbanie o bezpieczeństwo pracowników, jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy.

Kodeks pracy na temat BHP

Wśród przepisów, jakie znajdują się w Kodeksie Pracy, znaleźć można zapis mówiący o tym, że to na pracodawcy ciąży obowiązek tego, by zapewniał on bezpieczeństwo, a także higienę pracy osobom zatrudnionym w swojej firmie. Co więcej, to także na nim spoczywa za to odpowiedzialność, to pracodawca poniesie konsekwencje, wszystkich zdarzeń, na zaistnienie, których wpływ miało nieprzestrzeganie szeroko pojętych przepisów BHP.
Potrzebujesz pomocy w zakresie BHP? www.bhp-prometeo.pl

Odpowiedzialność pracodawcy

To na pracodawcy ciąży obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa, każdej zatrudnianej przez siebie osobie. Co więcej, nie chodzi tu tylko o to, kto poniesie konsekwencję w przypadku zaistnienia niepożądanych zdarzeń, w wyniku których ktoś ucierpiał. Do zadań pracodawcy zalicza się także działania, które na celu mają zapobieganie powstaniu tych zdarzeń, które mogą okazać się niepożądane. Takie działania obejmują szereg różnych czynności, do których zaliczyć można:

  • zorganizowanie szkoleń, na których pracownicy zapoznają się z przepisami BHP
  • wyposażenie miejsca pracy w niezbędne oznaczenia, które podniosą bezpieczeństwo w miejscu pracyjak np. czytelna wskazanie drogi ewakuacyjnej, zamontowanie ochronnych barierek, tam, gdzie jest to potrzebne
  • zapewnienie dostępu do sprzętu, który podnosi bezpieczeństwo – gaśnic, apteczek
  • egzekwowanie od pracowników przestrzegania zasad BHP
  • wskazanie pracownikom zagrożeń, które mogą na niego czekać na zajmowanym przez niego stanowisku

Zakres działalności pracodawcy w tym zakresie jest szeroki, podobnie jak jego odpowiedzialność. Zastosowanie przepisów powinno być dostosowane do charakterystyki danego miejsca pracy.

Wszystko dla bezpieczeństwa pracowników

Przestrzeganie procedur BHP leży w interesie pracodawcy, ale także i samych pracowników – to przecież o ich bezpieczeństwo chodzi. Dlatego właśnie do jednych z możliwości, jakie Kodeks Pracy daje pracodawcy, jest egzekwowanie przestrzegania procedur związanych z bezpieczeństwem, oraz higieną pracy w firmie. Pracodawca, ma możliwość nałożenia na pracownika kary, która będzie konsekwencją rażącego naruszenia ustalonych przepisów. Może to być upomnienie, jak i kara pieniężna, pracodawca ma na tej podstawie także możliwość zwolnienia swojego podwładnego ze skutkiem natychmiastowym.
Podjęcie działań z zakresu BHP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom, które się zatrudnia. Pomimo tego, że to zawsze na pracodawcy ciąży odpowiedzialność w tym zakresie, to także, pracownicy po odpowiednim przeszkoleniu powinni dołożyć starań, by proces pracy przebiegał bezpiecznie i bezproblemowo.

nawhitefornchouse.com et.com.pl riagematterstokids.org